شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ Saturday,27 November 2021

ماموریت
تولید و تجارت محصولات با کیفیت برتر در رشته فعالیت های کاشی و سرامیک، شیشه سازی، تایرسازی و نساجی با توسعه برندهای خوش نام و معتبر از طریق گسترش فناوری های نوین و دانش محور و سرمایه انسانی توانمند جهت عرضه در بازارهای هدف به منظور جلب رضایت و خلق ارزش پایدار برای ذینفعان.
 sinapad