جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ Friday,19 August 2022

لیست اعضاء هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت نماینده از طرف
1 عباس عطایی شریف
 رئيس هيئت مديره غیر موظف مالی و سرمایه‌گذاری سینا
2 یحیی مالمیر چگینی مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره موظف شرکت ره نگار خاورمیانه پارس 
3 سید علیرضا شیرازی  معاون هماهنگی و عضو هيئت مديره موظف انرژی گستر سینا
4 علیرضا محمودی
عضو هيئت مديره غیر موظف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
5 رضا عباسی
عضو هيئت مديره غیر موظف شرکت  پیوند تجارت آتیه ایرانیان