سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ Tuesday,11 May 2021

لیست اعضاء هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت نماینده از طرف
1  مهدی تفضلی  رئيس هيئت مديره غیر موظف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
2 چگینی مديرعامل ونائب رئيس  هيئت مديره موظف شرکت ره نگار خاورمیانه پارس 
3 سید علیرضا شیرازی  معاون هماهنگی و عضو هيئت مديره موظف موسسه بنیاد علوی 
4 مهران آقایی عضو هيئت مديره غیر موظف مالی و سرمایه گذاری سینا
5 رضوان اله رئیسی عضو هيئت مديره غیر موظف شرکت  پیوند تجارت آتیه ایرانیان