پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ Thursday,29 September 2022


جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی

شرکت گسترش پایا صنعت سینا در نظر دارد برای فرصت‌های شغلی زیر، از جوانان متخصص، مومن و انقلابی دعوت به همکاری نماید. متقاضیان می‌توانند با تکمیل فرم جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی، آن را به آدرس HRM@Sinapad.ir ارسال نمایند.

1- مدیر برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی ستاد هلدینگ- آقا
فرم جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی
       حجم فایل : 144 KB